Nasze spojrzenie na ekologię

Większość ludzi myśli o ekologii w kategoriach środowiska poza czterema ścianami. Ale w Greenmood przyjmujemy szerszą, biofilną perspektywę. Dla nas troska o środowisko obejmuje emocjonalny i fizyczny wpływ przestrzeni pracy na zatrudnionych tam ludzi.

Naszym celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko poprzez edukowanie naszego społeczeństwa o znaczeniu jakie ma traktowanie go z szacunkiem i troską, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się jego nienaruszonym pięknem i korzyściami płynącymi z czystego, naturalnego środowiska.

 Nasze spojrzenie na ekologię
Nasze wartości

Nasze wartości

Nasze wartości istnieją w celu stworzenia odpowiedzialnej i troskliwej kultury, w której każdy ma możliwość dokonania zmian w kierunku zdrowego i czystego środowiska naturalnego oraz etyki pracy skoncentrowanej na człowieku.

 • Uczciwość w komunikacji i zobowiązaniach
 • Integralność z zespołem
 • Wzajemny szacunek
 • Uprzejmość w stosunku do innych
 • Biofilia naszym mottem
 • Redukuj, używaj ponownie, przetwarzaj
 • Odpowiedzialność za nasze działania
 • Edukowanie ludzi na temat znaczenia biofilii i utrzymywania czystego, zdrowego środowiska.
 • Wspieranie radosnego i zmotywowanego ducha zespołu
 • Zaangażowanie w działania społeczne
 • Projektowanie na rzecz lepszej przyszłości
Contact us